Kdo jsem Já ???

věčná otázka pro člověka...


Jsem ženou svému muži...

Jsem maminkou pro své syny...

Jsem dcera svých rodičů...

Jsem sestra mého bratra...

Jsem krásná i ošklivá...

Jsem věrná i zrádkyně...

Jsem hospodyňka i bordelářka ...

Jsem herečka i hysterka...

Jsem milenka i konkubína 

Jsem posluchač i mluvilka
Jsem žena mnoha podob a protikladů a ...JSEM NA SVĚTĚ RÁDA... 

Já jsem...tolik vím jistě...každá nálepka bude jen seznam představ o mně 

Žena     Intuice  Vědomí  Okouzlení Tvořivost

Teorie i praxe... cestou s  Mohendžodáro ovlivnila můj život před pár lety a mění se každou chvíli, takže psát o sobě nemá smysl...každou chvilku je to jinak :-)

Třeba se potkáme osobně a sdělíme si, co je zrovna aktuální... 

Moji synové, kterým je dnes o pár let víc...ten čas letí
Moji synové, kterým je dnes o pár let víc...ten čas letí