Rodinné  Konstelace

Rodinné konstelace Sidhamo
2.10.2021
od 9:00 - ?

V Dobré myšlence - Karlovy Vary, Jugoslávská - /obchůdek krásných věcí a doplňků/ 

Konstelace - rodinné, pracovní a vztahové

Možnost snadného a velmi intenzivního poznání, proč se nám v životě pořád opakují stejné nemilé situace, stejné nechtěné vzorce chování, přitahujeme pořád stejně naladěné či rozladěné partnery...

Konstelace odhalují, co v našem životě je potřeba přijímat a čemu nedávat takovou prioritu. Pomáhají rozluštit zapeklité hádanky, mnohdy už dávno zapomenuté, které v našem životě mají velký význam a my jsme se je rozhodli vytěsnit.

Pokud máš pocit, že máš nějaké téma, či vnitřní otázku, která "nemá řešení" přijeď do Dobré myšlenky a "postav" si svoji osobní konstelaci.

Rezervace pro osobní postavení konstelace nutná, max 10.

Možno účastnit se i bez "svého" záměru. Už jen tím, že stojíš v konstelaci někomu jinému, transformuješ své osobní pole.

Není potřeba předešlé zkušenosti či znalosti. 

Sdílení a povídaní je jedna ze základních potřeb... dopřej si povídavý den :-)

Konstelace jako příležitost změnit naše vnitřní nastavení a programy. Dovolují nahlédnout do svého nitra a uvidět vše bez nánosů vlastních myšlenek. 

Konstelace - přihláškaCo jsou konstelace? 

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi "modelu" rodiny, vztahu nebo jiného systému ze "zástupců" vybraných z ostatních účastníků semináře.

Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich "práce" v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Zdroj: Wikipedie