Kruh se uzavřel...

16.08.2019

Tento okamžik je pro mně vždy velmi zvláštně magický. Ženy, které spojila touha po hledání své pravdy, po stopách bájného Mohendžodára a našly si pro sebe čas.

To je vesmírný projekt, který v určitou dobu a na určitém místě je zhmotněn do formy. Ženy, které usednou do kruhu, budou tančit prostorem a s váháním sdílet svá tajemství ženských srdcí. Ženy, které si společně budou předávat své umění a každá sama za sebe objevovat svoje hluboko schované masky. Ženy, které důvěřuji a s odhodláním jdou na cestu poznávání. 

Děkuji a skláním se před Vámi 

Cesta s Mohendžodárem začíná v den, kdy se uzavře kruh...