Přání, přání, přání...

01.01.2019

Jsem přáním mezi Vámi být,

po Zemi kráčet a vodu pít.

Syny obejmout, dům svou rukou pohladit

další krok s požehnáním vesmírným učinit.

Každý den v každém roce ať slavnostní je jako první

laskavost a pravdu žít, to je mé přání skromné.

Michaela