Inspirace na mé cestě

...pro chvilku čtení...

Mezi nádechem a výdechem rezonuje strach ze smrti. Dýchání je život. Ten se nám děje a nedá se s tím nic dělat. Nikdo nám nedal návod jak dýchat...a přesto se to děje. Než přijde poslední nádech... a pak už jen jeden poslední výdech. Rovnováha... téma velké a všudypřítomné. Najít ji, je nelehký úkol a přestat hledat nemožné. Ale jen...

Tento okamžik je pro mně vždy velmi zvláštně magický. Ženy, které spojila touha po hledání své pravdy, po stopách bájného Mohendžodára a našly si pro sebe čas.